Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
ATLANTIS2300 PHP Info
ATLANTIS2310 PHP Info
ATLANTIS2320 PHP Info
ATLANTIS2330 PHP Info
ATLANTIS2350 PHP Info
ATLANTIS2360 PHP Info
ATLANTIS2370 PHP Info
ATLANTIS2400 PHP Info
ATLANTIS2410 PHP Info
ATLANTIS2420 PHP Info
ATLANTIS2440 PHP Info
ATLANTIS2450 PHP Info
ATLANTIS2460 PHP Info
ATLANTIS2470 PHP Info
ATLANTIS2480 PHP Info